Kulkraftværk

 
Se, hvor og hvordan PR-enheder kan anvendes i et kulkraftværk...

Service water tank Vaporizer Limestone Aqueous ammonia storage Desulfurization S02 scrubber Fly ash Electrostatic precipitator Selective catalytic reduction Boilers Pulverizing units Coal bunkers Generator Steam turbine

1. Tank til servicevand

2. Fordamper

3. Kalksten

4. Opbevaring af ammoniakvand

5. Afsvovling (SO2-scrubber)

6. Flyveaske

 

7. Elektrostatisk separator (ESP)

8. Selektiv katalytisk reduktion (SCR)

9. Kedler

10. Knuseanlæg

11. Kulbeholdere

12. Generator

13. Dampturbine