Spildevandsrenseanlæg

 
Se hvor og hvordan PR-enheder kan anvendes i et spildevandsrenseanlæg...

 

Reverse osmosis Multimedia filter Clarified water storage tank Soft water tank WAC DC softeners Filter press building Sludge holding tank Chemical softening system Water recycle tank Forced draft degasification Influent line

 

1. Omvendt osmose - isolation/signalsplitning     
2. Multimediefilter - isolation/konvertering    
3. Opbevaringstank til klaret vand - niveaualarmer    
4. Tank til blødt vand - galvanisk isolation      
5. WAC DC-blødgørere - linearisering     
6. Filterpressebygning - støjisolation    
7. Slamtank - niveaumåling    
8. Kemisk blødgøringssystem - niveaumåling    
9. Tank til recirkulationsvand - niveaumåling    
10. Afgasning med kunstig ventilation - niveaumåling    
11. Indløbslinje - flowmåling