Afgasning med kunstig ventilation

 
Niveaumåling

 

Water App 10

 

 

Et afgasningssystem med kunstig ventilation består som regel af en høj søjle, der er fyldt med indsatser eller bakker, som bringer indløbsvandet i kontakt med en gasfase med henblik på at fjerne opløste gasser fra vandet.

 

For at beskytte nedstrømspumpen er det nødvendigt med en niveauswitch i klaringsbrønden. En løsning på denne applikation er at bruge en niveauswitch og en efterfyldeventil i ionbytningssystemet. Niveauswitchen er forbundet med en PR 9202 impulsisolator, som afleverer et signal videre tilkontrolsystemet. En udgang fra kontrolsystemet aktiverer en PR 9203B solenoid-/alarmdriver, der kontrollerer efterfyldeventilen.

 

Denne applikation er IS/Ex pga. tilstedeværelsen af brandfarlige gasser. PR electronics' løsning giver høj isolation samt muligheden for at bruge 4501 til at teste systemet.

 

 

Applikation:

 

 

Water App 10B Drawing

 

 


 

 

Waste Water Treatmentt 460X318 Transparent Se hvor og hvordan du kan bruge PR-enheder i et spildevandsrenseanlæg 

 

> Brug for mere information? Kontakt os.