Multimediefilter

 
Isolation / konvertering

 

Water App 2

 

Multimediefiltret bruges til at reducere niveauet af suspenderede stoffer (uklarhed) i indgående fødevand.

 

I modsætning til de traditionelle sandfiltre består multimedievandfiltrene af tre filtrationsmedier, hvis rækkefølge er fastlagt efter faldende porøsitet. Da de er designet med flere lag, er multimedievandfiltrene i stand til at fange og tilbageholde et meget større antal partikler end de traditionelle sandfiltre, før returskylning er nødvendig. Med multimediefiltreringsprocessen opnås der filtreret vand af høj kvalitet med nogle meget hurtigere flowhastigheder end ved traditionelle sandfiltrering. På grund af tryktab er det meget vigtigt at foretage trykmålinger i multimediefiltreringssystemet.

 

Når vandet løber igennem mediet, fanges de faste partikler, hvilket øget trykket og nedsætter flowet. Senere kan flowet falde så meget, at det er nødvendigt at rense filtret.

Der anvendes en differentialtryktransmitter (DP-transmitter) til at måle, hvornår returskylningen bør påbegyndes. 

 

DP-transmitteren forsynes, måles og isoleres af en 9116A universalkonverter. 9116A kan detektere enhver fejl på 4...20 mA-indgangssignalet og stille en relækontaktudgang. 9116A kan konvertere en aktiv DP-transmitter til et passivt 4...20 mA-udgangssignal.

 

 

Applikation:

Water App 2B Drawing

 


 

 

Waste Water Treatmentt 460X318 Transparent Se hvor og hvordan du kan bruge PR-enheder i et spildevandsrenseanlæg 

 

> Brug for mere information? Kontakt os.