Slamtank

 
Niveaumåling

 

Water App 7

 

Slam er et biprodukt fra spildevandsrensning, og mens renset vand kan udledes til det omgivende vandmiljø i henhold til kravene i affaldstilladelsen, er håndteringen af slam mere kompliceret. Slam anvendes almindeligvis som gødning på landbrugsjord, eller det deponeres på affaldsdeponeringsanlæg eller brændes enten på stedet eller hos en ekstern partner - ofte som brændsel til energiproduktion.

 

I slamtanken afvandes slammet fra filterpressen ved hjælp af tyngdekraften. Dette minimerer slammets volumen og reducerer således

den nødvendige størrelse og kapacitet på de efterfølgende behandlingsprocesser og ‑udstyr. Slampumpning kræver udstyr, der kan holde tyktflydende medier i bevægelse - uden at stoppe til.

 

 

Der installeres en ultralydsniveautransmitter, som foretager en niveaumåling og overvåger slamvolumen konstant. Der opnås en simpel on-/off-pumpekontrolfunktion ved at anvende en PR 5715D programmerbar LED-indikator med fire relæudgange. 4...20 mA-signalet fra PR 5715D retransmitteres til kontrolsystemet.

 

 

Applikation:

 

Water App 7B Drawing

 

 


 

 

Waste Water Treatmentt 460X318 Transparent Se hvor og hvordan du kan bruge PR-enheder i et spildevandsrenseanlæg 

 

> Brug for mere information? Kontakt os.