Sp10: Jeg kan ikke få kommunikation mellem min PR enhed og PReset-softwaren...hvad kan jeg gøre?

 

 

Svar:  i Check via enhedshåndtering på PC’en om 5909 enheden ligger som en ukendt enhed.

 

Hvis dette er tilfældet, skal du opdatere 5909 USB driveren manuelt via mappen: C:\Programmer (x86)\PR electronics\PReset\Drivers (stien kan afhængeaf operativsystemet!).

Efter USB driveren nu er installeret skal du åbne Preset og under ”Funktioner”, vælge PR5909 enheden som din kommunikations port. 

 

FAQ10 Illua

 


Spørgsmål: Jeg kan ikke modtage konfigurationen  fra PR-modulet via 5909 USB interfacet. Jeg får en fejlmeddelelse.

 

FAQ10 Illub

 

Svar: Vælg først det “rigtige modul” i Preset produktmenuen som findes i venstre side (f.eks. 4116), før du starter med at modtage data fra det pågældende modul. 

FAQ10 Illuc

 


Spørgsmål: Jeg kan ikke modtage konfigurationen fra PR-produktet. Jeg får følgende fejlmeddelelse.

 

FAQ10 Illud

 

Svar:  Tilslut spændingsforsyning til modulet (f.eks. 5225), og prøv igen.

 


Spørgsmål: Jeg kan ikke modtage konfigurationen fra PR-modulet via 5909. Jeg får en fejlmeddelelse.

 

FAQ10 Illue

 

Svar: Sørg for at anvende den nyeste PReset-version. Den kan hentes frit via www.prelectronics.dk

 


 

Spørgsmål: Min 5909 USB programmerings enhed fungerer ikke på min PC som har Windows 7/8/8.1 operativsystem.

 

Svar: Kontrollér det ni-cifrede serienummer i bunden af 5909 enheden. Hvis serienummeret er lavere end 059999999, kan 5909 ikke køre på den pågældende Windows-version, men kun på Windows XP. Se informationen om dette i manualen til 5909.