Procesmåling i aggressive miljøer forårsaget af saltvand og salttåger

08 juni 2017
En af de store udfordringer ved feltinstrumentering inden for offshore- og marinebranchen er typisk det aggressive miljø, de er installeret i.

 
 

Typisk applikation for den loop-forsynede strømsløjfe isolator 3186B hentet fra et rensningsanlæg

28 april 2017
Brugen af en 4-tråds niveautransmitter til måling af niveauet i magasintanke med rent og renset vand, er en typisk applikation hentet fra et rensningsanlæg. Udfordringen er at få forbundet det aktive målesignal fra niveautransm...